Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Nu publiceras Borås Miljöbarometer

2011-10-31

Nu kan alla Boråsare ta del av kommunens miljöutveckling med hjälp av verktyget Miljöbarometern. Miljöbarometern är en resurs för alla som söker fakta om miljösituationen i Borås eller vill veta mer om kommunens miljöarbete.

Borås Miljöbarometer - Fakta om miljön i Stockholm

Redovisningen sker med hjälp av en mängd olika nyckeltal som tillsammans visar miljöutvecklingen i kommunen och om kommunen når de uppsatta miljömålen.

Att göra Borås till en av landets främsta miljökommuner lyftes fram som en av framtidens utmaningar i Borås Stads budget 2011. "Genom Miljöbarometern kan vi hålla koll på att utvecklingen går åt rätt håll och får samtidigt hjälp med hur vi ska prioritera framtida miljösatsningar" sägar Monica Hellström, 1:e miljöinspektör i Borås Stad.

Av de nyckeltal som mäter miljömålen för alla boråsare har 22 en positiv utveckling medan 5 av nyckeltalen visar en negativ trend.

Några exempel på positiva nyckeltal

  • Användningen av eldningsolja i hushåll har minskat med 81 procent sedan 2006
  • Mängden bly i avloppsslam har minskat med 79 procent 1995
  • Andelen ekologisk odling har ökat med 37 procent sedan 2005
  • Energianvändningen per invånare har minskat med 11 procent sedan 2005

Några exempel på negativa nyckeltal

  • Koldioxidutsläppen från transporter har ökat med 9 procent sedan 1990
  • Halterna av kvävedioxid i luft har ökat med 23 % sedan 2000, mätt som årsmedelvärde.

Syftet med Miljöbarometern är att invånare, politiker, och anställda ska kunna följa miljöutvecklingen i kommunen så att insynen och delaktigheten i kommunens miljöarbete ökar.

Borås miljöbarometer

Pressmeddelande

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05